เรื่องเล่าระหว่างทาง: มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ

image

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสตามไปดูน้องสาวถ่าย pre-wedding โดยทางทีมงาน wedding studio ได้เลือกโลเคชันสำหรับถ่ายชุดไทยที่วัดทุ่งเศรษฐี ซึ่งที่วัดแห่งนี้มีศาสนสถานที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง คือ มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ หรือ มหาเจดีย์รัตนะ ก็เลยได้โอกาสไหว้พระและเดินดูความงามของมหาเจดีย์แห่งนี้อีกครั้ง หลังจากที่เคยมาครั้งแรกแล้วเจอฝนกระหน่ำซะจนไม่ได้ดูอะไร เพราะมัวแต่อุ้มลูกหนีฝน

image

มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ หรือ มหาเจดีย์แห่งสามโลกธาตุ  เป็นสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนา ริเริ่มโดยหลวงตาอ๋อยหรือที่รู้จักกันในนาม “หลวงตาย่ามแดง” ซึ่งเป็นผู้อุปัฏฐากครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายงัดป่าในภาคอีสาน ตลอดจนเป็นผู้อุทิศตนในการช่วยเหลือผู้คนในท้องถิ่นอยู่เป็นระยะเวลายาวนาน

image

ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ท่านได้ชักชวนให้ลูกหลานศิษยานุศิษย์ร่วมกันก่อสร้างมหารัตนเจดีย์บนพื้นที่ใน ต. พระลับ อ. เมือง จ. ขอนแก่น ท่านได้เห็นด้วยญานวิถีของท่านว่าเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเป็นจุดที่สามโลกธาตุ คือ สวรรค์ แดนมนุษย์ และบาดาล มาบรรจบกัน เป็นช่องทางสำคัญที่เหล่าเทวดาทั้งที่สถิตย์อยู่เบื้องบนและเบื้องล่างใช้เป็นที่สัญจรติดต่อกัน โดยมีโลกมนุษย์เป็นแดนกลาง โดยได้มีการถวายชื่อเจดีย์ว่า “เจดีย์รัตนะ” หรือ “มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ” โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างคือ เพื่อเป็นพุทธบูชา และเพื่อน้อมเอาบุญและคุณความดีแห่งการสร้างมหารัตนเจดีย์นี้ ถวายแด่ในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ท่านเทิดทูนยิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นนาบุญแห่งการทำกุศลบำเพ็ญคุณความดีอีกด้วย
image

สถาปัตยกรรมของมหาเจดีย์เป็นการตีความแบบแผนทางสถาปัตยกรรมแนวจารีต ด้วยแนวทางการออกแบบร่วมสมัย มีการนำองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่โดดเด่นของต่างวัฒนธรรม มาหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกัน ผู้คนแม้ต่างวัฒนธรรม ครั้นได้แลเห็นมหารัตนเจดีย์ฯ แห่งนี้ ก็สามารถระลึกได้ถึงความเชื่อมโยงกับรากวัฒนธรรมที่ตนนั้นได้เติบโตงอกงามขึ้นมาได้โดยไม่ยาก สะท้อนถึงเจตนาที่จะให้มหาเจดีย์แห่งนี้ เป็นศูนย์รวมของผู้คนทุกหมู่เหล่า และทุกความเชื่อโดยไม่มีแบ่งแยก

image

มหาเจดีย์มีการออกแบบให้แฝงแนวคิดเรื่องภพภูมิในพุทธศาสนาไว้อย่างแยบยล ทั้งแฝงคำสอนและหลักปรัชญาทางพุทธศาสนาไว้ตามองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และเครื่องตกแต่งของมหารัตนเจดีย์ฯอยู่โดยทั่วองค์เจดีย์ ให้ผู้มากราบไหว้บูชาสามารถเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไปด้วยอีกทางหนึ่ง

image

ใต้มหารัตนเจดีย์ฯยังจัดเป็นห้องแสดงปริศนาธรรม มีลักษณะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ สามารถใช้เป็นสถานที่อบรมสมาธิ อบรมจิตภาวนาแก่ศาสนิกชนโดยทั่วไปได้ไม่จำกัด

image

ภายในบริเวณวัดยังมีลานพญายมและสวนนรก อันเปรียบได้ดั่งพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งมี่จัดแสดงรูปปั้นเรื่องนรกขุมต่างๆ เรื่องผลกรรมจากการล่วงละเมิดศีล ๕ ใช้เป็นสถานที่ให้นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติ สามารถเข้าเยี่ยมชม เพื่อเรียนรู้เรื่องศีลธรรม บาปบุญคุณโทษต่างๆ ตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนา

มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุใช้เวลาในการก่อสร้างอยู่ราว ๗ ปี ก็แล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงได้จัดพิธีสมโภชมหาเจดีย์ในวันเสาร์ที่ ๕/๕/๒๕๕๕

image

Posted from WordPress for Android

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s