สมาคมรวมปัญญาคนพิการ (Ruamphanya Person Lame Association)

ไม่ได้เขียนบล็อกมาซักพักเนื่องจากภาระกิจรัดตัวมากมาย แต่วันนี้อดไม่ได้ที่จะมาเขียนอีกครั้งเพราะอยากเล่าเรื่องที่ได้ไปทำมาวันนี้

ก่อนหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริษัทมีการทำบุญตามประเภณีสงกรานต์ ที่ออฟฟิศเลยถือโอกาสนี้ร่วมกันนำเงินที่เราเรี่ยไรกันในออฟฟิศไปซื้อของและอาหารกลางวันไปเลี้ยงน้องๆ ที่สมาคมรวมปัญญาคนพิการซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากออฟฟิศเรานัก

image

Continue reading