ภาพละเรื่อง: เจ้าใหญ่ เชียงยืน

เจ้าใหญ่ ค.ควาย เขาโง้งแห่งทุ่งเชียงยืน ผู้ไม่อาจยืนอีกต่อไป วันนี้ได้ไปร่วมออกทริปถ่ายรูปอีกครั้งกับกลุ่มวานรนิวาศ โดยเป็นทริปที่จัดเพื่ออำลาเจ้าใหญ่ควายที่มีเขายาวสองข้างรวมกัน 3 เมตร 28 เซ็นติเมตร เนื่องจากเจ้าใหญ่มีอายุมากแล้วและสุขภาพไม่ค่อยดี คุณหมอผู้เป็นเจ้าของบอกว่าเวลาของเจ้าใหญ่เหลือน้อยเต็มทีแล้ว จึงได้มีการจัดทริปนี้ขึ้นมาอย่างเร่งด่วน เพื่อเก็บภาพสุดท้ายของเจ้าใหญ่ไว้ให้มากที่สุด และรายได้จาการจัดทริปครั้งนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะได้มอบไว้ให้คุณหมอผู้เป็นเจ้าของเจ้าใหญ่เพื่อสร้างรูปปั้นของเจ้าใหญ่เก็บไว้เป็นอนุสรณ์

แต่ดูเหมือนทริปนี้จะจัดช้าไปหนึ่งวัน เพราะคุณหมอเล่าว่าเมื่อวานเจ้าใหญ่ล้มตัวลงนอนแล้วไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกเนื่องจากขาหลังไม่มีกำลัง ซึ่งก็เป็นไปตามสังขารของเจ้าใหญ่ ซึ่งมีอายุ 31 ปี (เทียบเท่าคนอายุ 93 ปี) เราจึงถ่ายรูปเจ้าใหญ่กันเล็กน้อยตรงจุดที่เค้านอนอยู่และรบกวนเค้าให้น้อยที่สุด

ตอนเย็นหลังจบโปรแกรมถ่ายภาพ เราก็ได้กล่าวอำลาเจ้าใหญ่เป็นครั้งสุดท้าย ลาก่อนเจ้าใหญ่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s