ภาพละเรื่อง: บ่อเกลือ

บ่อเกลือ ตั้งอยู่ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เดิมเรียกว่า “เมืองบ่อ” เป็นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขาที่ว่ากันว่าใหญ่สุดในโลก ตามหลักฐานทางธรณีวิทยาที่บริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน ในอดีตบ่อเกลือมีอยู่หลายบ่อ แต่ปัจจุบันเหลืออยู่ 2 บ่อ คือ บ่อเกลือเหนือ และบ่อเกลือใต้ บ่อเกลือเหนือจะมีขนาดใหญ่กว่าบ่อเกลือใต้ กรรมวิธีการต้มเกลือสินเธาว์ของชาวบ้านที่นี่ยังคงใช้วิธีการต้มแบบโบราณที่สืบต่อกันมาเป็นร้อยปี เป็นการต้มในโรงเกลือที่มิดชิด มีเตาที่ขึ้นรูปด้วยดินเหนียว ต้มน้ำเกลือที่ตักขึ้นมาจากบ่อเกลือและพักไว้แล้ว 1 คืนในกะทะใบใหญ่ เมื่อต้มจนได้เม็ดเกลือแล้ว (ประมาณ 3 ชั่วโมง) ก็ตักเกลือใส่ตระกล้าสานที่แขวนไว้เหนือกะทะให้สะเด็ดน้ำ แล้วผสมไอโอดีนลงไป ก่อนที่จะนำไปบรรจุใส่ถุงขาย

ปัจจุบันบ่อเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมบ่อเกลือจำนวนมาก ประกอบกับอำเภอบ่อเกลือมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ บ่อเกลือจึงได้รับความสนใจจากผุ้คนที่อยากจะมาเยือนสักครั้งหากมีโอกาสมาเที่ยวเมืองน่าน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s