ภาพละเรื่อง: ลาก่อนเจ้าใหญ่

วันนี้เจ้าใหญ่ ควายเขาโง้งแห่งทุ่งเชียงยืน ได้จากไปอย่างสงบแล้วตามอายุขัย 31 ปี ขอให้เจ้าใหญ่ไปสู่ภพภูมิที่ดี…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s