VLOG #7 Myanmar Photo Trip 2018

ทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพในพม่า วันแรกเดินทางจากขอนแก่น – ดอนเมือง – มัณฑะเลย์ – พุกาม และถ่ายรูปเก็บแสงเย็นที่เจดีย์ชเวซิโกน หนึ่งในห้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า