VLOG #9 Myanmar photo trip Part III

วันที่ 3 เรายังอยู่กันที่พุกามเพื่อถ่ายรูปแสงเช้าบนหอคอยกับบอลลูนอีกครั้ง เสร็จแล้วสายๆ ก็กลับไปที่ชเวซิโกนกันอีกรอบเพื่อถ่ายเณรและเดินตลาดรอบๆ วัด หลังจากนั้นตามโปรแกรมเดิมเราจะต้องไปถ่ายเจดีย์แห่งนึงที่มีลักษณะคล้ายๆ อุโมงต์ แต่ก้วยเหตุการณ์แผ่นดินไหวก่อนหน้านี้ทำให้มีการนำโครงเหล็กมาติดตั้งค้ำไว้ภายในเพื่อตวามปลอดภัย ก็เลยเปลี่ยนแผนกลับไปถ่ายแสงลอดเจดีย์กันอีกครั้ง ก่อนเดินทางไปเมืองมัณฑะเลย์

VLOG #8 Myanmar photo trip 2018 Part II

วันที่สองของการเดินทางถ่ายรูปในประเทศพม่า เรายังคงอยู่กันที่พุกาม โดยตื่นกันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อไปเก็บแสงเช้าในทุ่งเจดีย์พุกามกับบอลลูน มีอุปสรรคบ้างนิดหน่อยเรื่องสถานที่ถ่ายรูป แต่สุดท้ายแล้วเราก็ได้ถ่ายรูปกัน พอสายๆ เราเดินทางไปยังเมืองสะเหร่ (อ่านอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน) เพื่อถ่ายรูปกันที่วัดเสาแดง โดยมีเณร เด็ก และคนแก่ มาเข้าฉากให้ ที่เมืองนี้ค่อนข้างยากจนและแห้งแล้ง เด็กๆ น่าสงสารมากครับ

หลังจากทานข้าวเที่ยงที่สะเหร่เสร็จ เราก็เดินทางกลับมาที่พุกามอีกครั้ง เพื่อถ่ายแสงลอดเจดีย์กับเณร แล้วก็เก็บแสงเย็นกันที่เจดีย์นั้นเลยครับ สนุกมากครับสำหรับวันที่ 2