VLOG#12 New Zealand road trip 2019 Day 3

ในวันที่ 3 ของการเดินทาง เราเริ่มต้นกับสายฝนที่ชุ่มฉ่ำสำหรับการเดินเทรกกิ้งสั้นๆ เพื่อไปชม แทสมานกลาเซียร์ ก่อนที่จะเดินทางไปควีนส์ทาวน์ แวะพักทานอาหารเที่ยงกันที่ Twizel แล้วเดินทางกันต่อไปบนเส้นทางที่สวยงามของ Lindis Pass ผ่านไปยังเมือง Cromwell เพื่อแวะชิมแวะซื้อผลไม้และไอศครีมที่ร้านผลไม้ของป้าโจนส์ ปิดท้ายด้วยการนั่งกอนโดลาส์ ขึ้นไปยังยอด Bob Peak เพื่อชมทิวทัศน์ยามค่ำของเมืองควีนส์ทาวน์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s